Akut

På FIA Gården tar vi emot ungdomar dygnet runt, förfrågan om plats sker via vår placeringstelefon 0704588222. Om behov finns kan FIA Gården hjälpa till med att hämta ungdomar i samband med placering. Vi hjälper också till med att hämta besökare från kringliggande orter om de åker med tåg eller buss.

Har du några funderingar? Kontakta oss